FONS Galen přináší samostatné prostředí pro Domovy se zvláštním režimem

programové řešení zjednodušuje plánování ošetřovatelské péče a její vykazování

Ve spolupráci s Alzheimer Centrem jsme vytvořili ve FONS Galen samostatné prostředí pro Domovy se zvláštním režimem. Jedná se o zařízení zaměřená na sociální a ošetřovatelskou péči pro nemocné klienty. FONS Galen má především zjednodušit plánování ošetřovatelské péče a její vykazování. V současné době je to jediný systém ve střední Evropě, který propojuje lékařskou a ošetřovatelskou péči.

„Při hledání způsobu jak zefektivnit a zjednodušit systém vykazování péče na zdravotní pojišťovny jsme se rozhodli přejít na informační systém FONS Galen.“

Mgr. Martin Ježek, provozní ředitel společnosti Alzheimer centrum - poskytovatel péči v 9 zařízeních při celkové kapacitě 1100 lůžek

Další informace

V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo jsou závislé na návykových látkách. Dále se jedná o osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a s ostatními typy demencí. Z důvodu těchto onemocnění mají tito pacienti sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto pacientů. Zákon č. 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách §50

Kam dál?

Kontaktujte nás