FONS Galen tworzy niezależne środowisko dla gospodarstw domowych o specjalnym trybie

rozwiązanie programowe upraszcza programowanie opieki medycznej i jej sprawozdawczość

We współpracy z Alzheimer Centrum utworzyliśmy w FONS Galen niezależne środowisko dla gospodarstw domowych o specjalnym trybie. Chodzi tu o działania skierowane na socjalną i zdrowotna opiekę nad chorymi klientami. Fons Galen ma przede wszystkim uprościć planowanie opieki medycznej i jej sprawozdawczość. Aktualnie jest to jedyny system w Europie Środkowej, który łączy w sobie opiekę medyczną i socjalną.

Video o Microsofcie

„Przy poszukiwaniu sposobu zwiększenia efektywności i uproszczenia systemu sprawozdawania opieki dla zakładów ubezpieczeń zdecydowaliśmy się przejść na system informatyczny FONS Galen.“

Mgr. Martin Ježek, Dyrektor Zarządzający spółki Alzheimer Centrum – świadczącego opiekę w 9 zakładach opieki zdrowotnej dysponujących razem 1100 łóżkami

Dalsze informacje

W gospodarstwach domowych o specjalnym trybie świadczy się usługi pobytowe osobom, których samodzielność jest ograniczona z powodu chronicznych dolegliwości psychicznych albo uzależnienia od substancji nawykowych oraz osobom z demencją starczą i chorobą Alzheimera i innymi typami demencji, które powodują zmniejszoną samodzielność z z powodu tych schorzeń, a których sytuacja wymaga systematycznej, okresowej pomocy innej osoby fizycznej. Tryb w takich zakładach przy świadczeniu usług socjalnych jest przystosowany do specyficznych potrzeb tych osób. Ustawa nr 108/2006 Sb. Ustawa o usługach socjalnych §50.

Co dalej?

+420 731 193 593 (wsparcie)
+420 467 003 111 (recepcja)
stapro@stapro.cz

STAPRO s. r. o.
Pernštýnské nám. 51
530 02 Pardubice
IČ: 13583531