Spółka STAPRO s. r. o. jest znaczącym dostawcą systemów informatycznych

i jednocześnie usług w zakresie technologii informatycznych dla służby zdrowia

FONS Enterprise jest najbardziej kompleksowym system na rynku z pełną obsługą procesów, z dużą dostępnością, możliwością korzystania ze wszystkich zaewidencjonowanych informacji i obejmującym obsługę zarządzania jakością leczenia. Ponadczasowa koncepcja interfejsu użytkownika, najnowsze dostępne technologie i oryginalna wewnętrzna architektura rdzenia systemu łączy w sobie prostotę, bezpieczeństwo, elastyczność i potencjał rozwojowy na przyszłość. W pełni obsługuje użytkowanie bez dokumentów papierowych przy maksymalnym przekazywaniu informacji w służbie zdrowia.

„Indywidualne podejście spółki Stapro przy zmianach użytkowanych systemów informatycznych i ich wzajemnej komunikacji wyraźnie pomaga w efektywnym wsparciu elektronicznych procesów leczenia w naszym specyficznym instytucie.“

prof. MUDr. Jan ŽALOUDÍK, CSc., dyrektor Instytutu Onkologii im. Masaryka

Dalsze informacje

Tworzymy oprogramowanie do wszystkich dziedzin w służbie zdrowia – systemy lekarskie (szpitalne systemy informatyczne, systemy laboratoryjne) i nielekarskie (menedżerskie systemy informatyczne, systemy żywienia, logistyka magazynów i wiele innych). Dostarczamy kompleksowe rozwiązania oparte na własnych produktach uzupełnionych wszystkimi związanymi usługami, łącznie z długoterminowym wsparciem i outsourcingiem medycznych systemów informatycznych. Nasze systemy ułatwiają i przyspieszają pracę nie tylko lekarzom, siostrom i Zarządom zakładów opieki zdrowotnej, ale zapewniają też większe bezpieczeństwo pacjentom. Nasze eksperckie usługi konsultacyjne umożliwiają zapewniającym opiekę efektywne kontrolowanie jakości sprawozdawczości i utrzymywanie efektywnych związków umownych z zakładami ubezpieczeń zdrowotnych. W długim horyzoncie czasowym zmierzamy w stronę elektronizacji służby zdrowia i bezpiecznego przekazywania dokumentacji medycznej pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu opieki zdrowotnej.

Co dalej?

Kontakt z nami