FONS Galen upraszcza standardowe prace administracyjne dla małych i dużych poliklinik

udostępnia praktyczne funkcje dla personelu lekarskiego i zapewnia nieustanny przegląd wszystkich wskaźników ekonomicznych dla zarządu polikliniki

Dla polikliniki oferujemy FONS Galen, który dzięki swoim ustawieniom jest przystosowany do pracy w małej i dużej poliklinice. Duży nacisk jest kładziony na ergonomię pracy – lekarz widzi przy zapisywaniu wyników badania pacjenta wszystko, co potrzeba na jednym ekranie. Ważną częścią systemu jest kompleksowy system skierowań, który umożliwia prosto i przejrzyście skierować pacjenta na odpowiednie badanie. Można pracować zarówno ze skierowaniami pacjentów albo lekarzy zewnętrznych.

„Zastępowaliśmy zastrzeżony w pewnym sensie system ambulatoryjny. Decydowała szybkość i cena implementacji oraz możliwość zachowania pełnej elektronicznej komunikacji z laboratorium. To się nam udało tak, że główną korzyścią z wprowadzenia programu FONS Galen było bezbolesne oddzielenie gabinetów od laboratorium. Z programem współpracuje się bardzo dobrze w zakresie elektronicznych skierowań. Ważnym czynnikiem przy wprowadzaniu była elastyczność w elektronicznej komunikacji i rozsądne koszty wprowadzenia.“

inż. Pavel Třeboňák, menedżer IT AeskuLab

Dalsze informacje

Software umożliwia zabezpieczony dostęp do danych nawet z oddzielnych stanowisk, ewentualnie z jakiegokolwiek miejsca na świecie, w którym jest dostępny Internet. W ten sposób członkowie Zarządu mogą mieć przegląd w zakresie działań swoich pracowników zawsze, kiedy będzie taka potrzeba.

Program obsługuje grupowe wysyłanie danych dotyczących świadczeń ze wszystkich stanowisk do portali zakładów ubezpieczeń, łącznie z VZP. Dochodzi do automatycznego rezerwowania danych, a aktualizacje programów odbywają się automatycznie w czasie rządu dziesiątek sekund i to bez ingerencji użytkownika albo administratora IT. Program po prostu pozwala Państwu pracować i nie wstrzymuje nikogo z powodu aktualizacji.

Zakupienie programu dopiero rozpoczyna naszą współpracę. Świadczymy współpracę zarówno w formie zdalnego wsparcia, jak i wizyty naszego pracownika bezpośrednio na wybranym stanowisku. Jesteśmy zdolni do outsourcingu następnych usług, którymi są na przykład rozliczenia z zakładami ubezpieczeń, zapewnienie elektronicznych certyfikatów statystyki ÚZIS, itp. Nie chcemy być tylko dostawcą rozwiązań SW, ale i długotrwałym partnerem. Ścisła współpraca z naszymi klientami umożliwia ciągłe udoskonalanie programu według potrzeb klienta. A przede wszystkim zapewnia nam to satysfakcję.

Co dalej?

Kontakt z nami