MeDiLa

MeDiLa jest partnerem projektów instalacji oprogramowania ambulatoryjnego FONS Galen.
W ramach wspólnego projektu spółki Stapro i laboratoriów MeDiLa zostanie uruchomiona bezpośrednia elektroniczna komunikacja w zakresie zarówno wyników, jak i skierowań pomiędzy FONS Galen, a wszystkimi laboratoriami MeDiLa. MeDiLa uzyska w ten sposób możliwość oferowania swoim klientom niespotykanego komfortu przy kierowaniu na badania i skorzysta jednocześnie z silnych stron FONS Galen związanych z jego funkcjonowaniem w bezpiecznej chmurze. Więcej na www.medila.cz

Co dalej?