FONS Galen jest kompleksowym oprogramowaniem ambulatoryjnym dla gabinetów lekarzy rodzinnych i specjalistów

Wykorzystuje nowoczesne technologie, steruje się łatwo i intuicyjnie. Uprawniony użytkownik może się dosta do swoich danych z gabinetu i ze swojego domu.

Dzięki automatycznej aktualizacji programu za kilka sekund, po nagraniu nowych zestawień i bez czekania można się całkowicie poświęcić swojej praktyce, a nie problemom IT. FONS Galen oferuje przejrzysty moduł do zarządzania rozliczeniem opieki z zakładami ubezpieczeń, łącznie z możliwością poprawienia dokumentów. Zapewni Państwu łatwą pracę z programem, intuicyjność, przejrzystość i czytelne, duże litery.

„Program FONS Galen jest dla naszego gabinetu dużą korzyścią. Od czasu, kiedy zacząłem z niego korzystać, pozytywnie zmieniło się moje podejście do pracy, ponieważ teraz mam więcej czasu dla swoich pacjentów. FONS Galen wybrałem na podstawie doświadczenia z programem Praktit i największą zaletę widzę w prostocie i przejrzystości programu.“

MUDr. Petr Kos, lekarz rodzinny Gabinet Osová Bítýška i Gabinet Velké Pavlovice

Dalsze informacje

  • przejrzyste, kolorowe wyróżnianie danych w kartotece (na przykład zarejestrowani pacjenci na niebiesko, nie zarejestrowani na czerwono, nowo zarejestrowani na zielono)
  • opracowany system ewidencji badań profilaktycznych
  • kompleksowy system ewidencji usług medycyny pracy (PLS) i ponad standardowej opieki, łącznie z ewidencją parametrów umów PLS i fakturowaniem wykonanych badań PLS
  • ekspercki system szczepień obejmujący kalendarz i automatyczną sprawozdawczość zakładów opieki zdrowotnej (PL i PLDD) do zakładów ubezpieczeń.
  • system ewidencji badań połączony z modułem planowania
  • przychodnia ginekologiczna: ewidencja ciąż, łącznie z badaniem kobiet ciężarnych
  • połączenie z badaniem ultradźwiękowym
  • kalendarz z możliwością definiowania własnych zdarzeń i wprowadzaniem uwag.

Usługi dodatkowe

Zapewnienie stabilności połączenia internetowego łącznie z mobilnymi rezerwowymi połączeniami.

Kompletny serwis zapewniający rozliczenie świadczonej opieki medycznej z zakładami ubezpieczeń (przekazanie pieniędzy z zakładów ubezpieczeń na rachunek i protokół z wykonania rozliczenia bezpośrednio w programie) – użytkownik nie zajmuje się niczym innym, jak tylko bieżącym sprawozdawaniem opieki zdrowotnej podczas przyjmowania pacjentów.

Co dalej?

Kontakt z nami