Fuzja

Głównym celem spółki STAPRO s. r. o. jest być dobrym partnerem maksymalnie zapewniającym wszystkie usługi, których oczekują od nas nasi klienci. Na tej podstawie poszukujemy możliwych dróg, które prowadzą do jak najlepszej realizacji tego zamierzenia. Dlatego z przyjemnością informujemy Państwa, że z końcem lata doszło do fuzji spółki Tersinida CZ a. s. i STAPRO s.r.o. Spółka Ternsinida jest dostawca unikalnego rozwiązania programowego IS Galen dla ambulatoryjnego segmentu opieki lekarskiej. IS Galen jest nowoczesnym i efektywnym rozwiązaniem opartym na otwartej i elastycznej platformie w chmurze Microsoft Azure zapewniającej dla użytkownika niebywałą efektywność ekonomiczną.

Co dalej?