E-recepta jest przyszłością przy doborze leków

Państwowy Instytut Kontroli Leków (SUKL) przygotowuje dokładną specyfikację nowego systemu informatycznego eRecept. Powinien on zostać uruchomiony w przeciągu jednego roku, a SÚKL zaproponuje warunki i parametry, na podstawie których programiści wykonają to oprogramowanie.

Zakłada się, że za pomocą systemu będzie można stwierdzić na przykład, gdzie i jakie leki pacjent przyjmował. To umożliwiłoby lekarzom dużo lepszy przegląd sytuacji ich pacjentów i umożliwiłoby lepsze kontrolowanie, czy wykupili przepisane leki albo, czy apteka wydała im alternatywne lekarstwa.
Spółka STAPRO s. r. o. aktualnie oferuje system eRecept, który potrafi komunikować się z Centralnym Repozytorium SÚKL i Systemem Elektronicznego Przepisywania Leków (SEP) za pośrednictwem szpitalnego systemu informatycznego.

Nowy system zgodnie z zasadami SÚKL będzie bezpieczny z punktu widzenia ochrony informacji poufnych i przyspieszy oraz uprości komunikację pomiędzy wszystkimi użytkownikami systemu (apteki, lekarze, zakłady ubezpieczeń, pacjenci, itp.).

Co dalej?