Novinky ve verzi k 9.6.2020

Zahrnutí výkonu do kapitace

Dosud bylo v nastavení smluvních výkonů možné u jednotlivých výkonů nastavit, aby byly vyloučeny z kapitace. Nyní přibyla možnost opačná, tedy zahrnout daný výkon do kapitace i přesto, že takto není v oficiálním číselníku VZP označen.

Správa organizace – Pracoviště – smlouva s konkrétní pojišťovnou – Parametry smlouvy – sloupec Kapitace (dříve Vyloučit z kap.).

Úprava byla realizovaná na základě potřeby výkony 63053, 63055, 63411 a 63413 vykazovat s nulovou bodovou hodnotu ve chvíli, kdy jsou vykazovány registrovanému pojištěnci (protože tomuto pojištěnci je vykazován balíček péče 63897, 63898 nebo 63899).

Přidání výkonu 09555 do nabídky k vykázání

U jiných odborností než jsou odbornosti 001, 002, 603, 604 a 306 byl přidán výkon 09555 do okna nabídky vykázání signálního výkonu (tzv. regulačního poplatku) u pacientů ve věku 0 – 5,99 let. Výkon musí být uvedený mezi smluvními výkony na pracovišti. V nastavení pracoviště musí být konfiguračně nastaveno, že se má vykázání regulačního poplatku nabízet vždy nebo u konkrétních výkonů.

Hodnota bodu zahr. pojištěnce

Vyhláška č. 268/2019 Sb. stanovuje hodnotu budu pro vykazování výkonu zahraničním pojištěncům. V tuto chvíli má uživatel s rolí Správce možnost v aplikaci v parametrech smluv jednotlivých pojišťoven nastavit hodnotu bodu u zahraničních pojištěnců. Správa organizace – Pracoviště – smlouva s konkrétní pojišťovnou – Parametry smlouvy – sloupec Hodnota bodu zahr. pojištěnce

Statistika Kniha práce neschopných

Do statistiky Kniha práce neschopných byl přidaný sloupec s informací o datu platnosti posledního odeslaného lístku na peníze.

eZpráva

eZprávu bude možné vidět v případě zapnutého nahlížení v komunikaci napříč pracovišti.