Novinky ve verzi k 7.7.2020

Rozšíření auditní stopy

Byla přidána auditní stopa do okna společnost, IČZ, IČP a pracovník. V rámci funkcionality nejsou zaznamenány změny ve všech položkách, ale pouze v těch, které mění nastavení aplikace.

Nároky z očkování

Byla vyvinuta nová funkcionalita sledování a generování nároků z očkování. Funkcionalita funguje jako hlídač potřeby očkování na základě předem definovaných věkových intervalů pro jednotlivá onemocnění. Tyto nároky je následně možné napojit na automatické odesílaní upozornění pro pacienty. Funkcionalita vytváří seznamy pacientů, kteří by měli očkování absolvovat, ale také poskytuje informace, zda je již pacient na dané očkování objednán a také, zda očkování absolvoval.

Pro bližší specifikaci funkcionality a cenovou nabídku kontaktujte prosím našeho produktového manažera Daniela Petrička na mail petricko@stapro.cz .

Bug: Zakázání přihlašovacích jmen (loginů) do aplikace

Uživatelé, kteří používají k přihlášení do aplikace AIS Galen přihlašovací jméno (login), které neodpovídá požadavkům kybernetické bezpečnosti, již byli o této skutečnosti informováni. Je potřeba, aby uživatel s oprávněním „správce“ toto přihlašovací jméno změnil. Dne 21. 7. bude do aplikace nasazena úprava a uživatelé s nezměněným loginem se již do aplikace nebudou moci přihlásit.