Novinky ve verzi k 6.6.2023

Neschopenka (DPN ke dni)

Při vyplňovaní neschopenky – část Ošetření, nově přibyl sloupec Trváni DPN ke dni, kde bude možné manuálně vyplnit/vybrat datum.

Rovněž v tiskovém výstupu Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (DPN) II. díl, část F, přibyl sloupec Trváni DPN ke dni.