Novinky ve verzi k 5. 1. 2021

eNeschopenka

V případě, že při aktualizaci eNeschopenky systém zjistí, že byla převzaná jiným pracovištěm, bude tato eNeschopenka po zavření okna automaticky zařazená mezi Předané.
Stejným způsobem se systém zachová v případe, že byla daná eNeschopenka ukončená jiným pracovištěm – tato eNeschopenka bude zařazená mezi ukončené. Tyto kontroly jsou zapracované taktéž při odesílání podání, kde systém zkontroluje, zda eNeschopenka nebyla převzaná, nebo ukončená.

Tisk volných termínů v kalendáři

V nastavení každého kalendáře je možné nakonfigurovat tisk volných termínů. Tato funkcionalita zahrnuje do tiskové sestavy daného kalendáře mimo záznamy v kalendáři a objednávky taktéž volné termíny po dobu Vámi nastavené pracovní doby. Jedná se o placenou funkcionalitu, v případě zájmu kontaktujte prosím pracovníky AIS Galen.

Kontrola kartotéky

V modulu Kontrola kartotéky je nyní po nahrání FDávky z dané zdravotní pojišťovny možné pomocí checkboxu Nevytvářet registrační dávku přesně definovat, jaké záznamy IS Galen nezahrne do registrační dávky, které je následně v rámci procesu vyúčtování zdravotní péče zasílána na příslušnou zdravotní pojišťovnu.