Novinky ve verzi k 31. 1. 2023

Založení pacienta-cizince do ISIN

Nově bude možné z aplikace FONS Galen založit pacienta-cizince do systému ISIN. Veškerá očkování je možné odeslat pouze v případě, že je pacient ztotožněn, tzn. je získán resortní identifikátor pacienta (RID). U pacientů se stát. příslušností ČR musí být pacient dohledán oproti registru obyvatel. Pacienta-cizince je nutné nejdříve do systému ISIN zadat. Pokud při pokusu o ztotožnění pacienta-cizince pacient nebude dohledán v ISIN, zobrazí se uživateli možnost pacienta z FONS Galen do registru ISIN zadat.
Získání RID je možné jak v kartě pacienta, tak přímo v okně při zadání očkování:
Image
Pokud při pokusu o získání RID údaj nepodaří získat, bude uživatel dotázán, zda si přeje pacienta do registru založit:
Image
Po úspěšném založení pacienta bude vyplněn RID
Image
Založení pacienta do systému ISIN platí pouze pro cizince. Občany ČR je nutné ztotožnit.