Novinky ve verzi k 30.3.2021

Odeslání očkování do ISIN
Pro odeslání očkování do ISIN je nutné, aby uživatel s rolí Správce vytvořil uživatelskou variantu očkování, která bude mít příznak Odesílat do ISIN. Následně je možné tuto variantu očkování vybrat při zadávání očkování a informace v ní uvedené odeslat do ISIN. Podrobnější popis je uveden v přiložených dokumentech.
Doplnění univerzální hlavičky tisku
S ohledem na vyhlášku č. 279/2020 Sb. bude doplněna univerzální hlavička tiskových výstupů o položku resortní identifikátor pacienta (RID). Aby se tento údaj do hlavičky tisku propsal, tak je nutné, aby uživatel dotáhnul hodnotu RID v kartě pacienta.
V hlavičce bude dále nahrazen údaj IČZ údajem IČO zařízení.