Novinky ve verzi k 29. 9. 2021

Anamnéza auditní stopa a EZD

Byla vytvořena auditní stopa umožňující sledování změn v okně Anamnéza. Změny jsou sledovány ve všech zobrazených entitách: anamnéza, anamnéza pracoviště, trvalé medikace, trvalé diagnózy. Uživatelé auditní stopu anamnézy uvidí automaticky, není potřeba nic zapínat.

Společnosti, které mají dostupnou úroveň EZD bez archivu nebo s archivem navíc v okně Anamnéza uvidí tlačítko EZD ezd[1].png pro vytvoření anamnézy, kterou chtějí podepsat/odeslat do archivu.

Po vstupu do záložky EZD v okně anamnéza je dostupné rozhraní, které funguje stejně jako Lékařská zpráva. To znamená, že v tomto okně může uživatel vytvořit novou anamnézu, kterou je potřeba podepsat/odeslat do archivu. Kliknutím na tlačítko + (Nová) Nova[1].png se zobrazí dialogové okno, ve kterém uživatel zvolí, jaké údaje se mají do dokumentu nagenerovat.


Uživatel může vybrat

  • anamnézu s konkrétní platností
  • trvalé medikace, které alespoň jedním dnem platnosti spadají do platnosti vybrané anamnézy
  • trvalé diagnózy, které alespoň jedním dnem platnosti spadají do platnosti vybrané anamnézy
  • anamnézu pracoviště s konkrétní platností

Poznámka: medikace a diagnózy je možné vybrat pouze v případě, kdy je vybrána také anamnéza.

Do pole Název se automaticky vloží názvy vkládaných entit včetně platnosti, název je však možné uživatelem editovat.

Po vygenerování dokumentu může uživatel dokument editovat.

Vytvořený dokument má stejná pravidla editace jako např. dekurz. To znamená, že dokument může editovat pouze

  • uživatel, který jej vytvořil, nebo
  • uživatel, který je stejným odpovědným lékařem jako autor dokumentu, nebo
  • nebo uživatel, který není odpovědným lékařem.

Funkcionalitu anamnéza EZD není potřeba zapínat, bude dostupná všem uživatelům na společnostech, které mají dostupnou úroveň EZD s archivem, nebo bez archivu.

Úprava okna po podepsání dokumentu EZD

Bylo upraveno okno, které potvrzuje podepsání dokumentu v rámci elektronické zdr. dokumentace. Původně se jednalo o okno, které bylo nutné potvrdit stiskem tlačítka OK. Nyní se oznámení objevuje v pravém dolním rohu stejně jako při odeslání eReceptu. Okno má pouze informativní charakter, není potřeba ho potvrzovat.