Novinky ve verzi k 29.3.2022

Skladové karty

Od nové verze bude možné karty označovat jako neaktivní. Zobrazení bude následně možné filtrovat jenom pro aktivní skladové karty.

Modul Finance, okno pohledávky

Při zvolení platby za konkrétní pohledávku, budou předvybrány jenom pokladny, které patří jednomu ze zvoleného filtru skupiny pracovišť. Když pokladna nemá přirazené pracoviště, zobrazí se v seznamu, v okně Platba, vždy.
Tato změna se týká jenom přístupu z recepce nebo ze správce.

Úpravy v modulu PLS (Nadstandardní péče)

Od nové verze budou přidány následující změny:

  • Import v rámci PLS bude centrální, to znamená, že import nebude potřebné provádět pro každou firmu zvlášť.
  • V rámci ceníku, při prohlídkách typu PLS, bude možné definovat jaký výsledek prohlídky se má v ordinaci uživateli nabídnout. Přednastavený stav zůstává nezměněný, takže když chcete aby při každé PLS prohlídce měl uživatel možnost uzavřít prohlídku se všemi dostupnými závěry, nemusíte nic měnit.
  • Do bočného panelu v kartotéce v recepci, budou doplněny informace o závěru PLS prohlídky a její případné poznámce.