Novinky ve verzi k 27. 4. 2021

Funkcionalita upozornění pro uživatele
Připravili jsme pro Vás zcela novou funkcionalitu upozornění pro uživatele.
Tato upozornění je možné použít k různím účelům, například:

  • Osobní To-Do list.
  • Zaznamenání důležitých úloh/událostí.
  • Sdělování informací mezi uživateli mezi pracovišti, společností nebo mezi recepcí a ordinací.

Kompletní popis funkcionality je dostupný v příloze.
V případe zájmu o zapnutí funkcionality nás kontaktujte pomocí Helpdesku. Cena za zapnutí funkcionality je 2420 Kč a cena za provoz je 121 Kč za měsíc. Ceny jsou uvedeny vč. DPH. Zákazníkům, kteří mají více jak 5 IČP, stanoví cenu individuálně náš obchodní manažer, kterého můžete kontaktovat emailem na petricko@stapro.cz.

Filtrace ceníkových položek v modulu Nadstandardní péče
Do ceníků v nadstandardní péči byla doplněna možnost filtrování Aktivních a Platných položek.

Nový způsob načítání dekurzů
V nové verzi bude nasazeno nové načítání dekurzů. Došlo ke změně způsobu, jakým jsou data dekurzů načítána. Viditelnou změnou, oproti předchozímu stavu, je stránkování záznamů. Pokud je pomocí pravého posuvníku posouván dekurz do historie, objevuje se nad posuvníkem kolečko načítání jednotlivých stránek. Načítání se viditelně projeví převážně u dekurzů s velkým počtem záznamů. Načítání takových dekurzů je nyní několikrát rychlejší než u předešlého načítání.