Novinky ve verzi k 27. 4. 2020

Od nové verze bude možné obsah všech chybových  a upozorňovacích oken kopírovat. Tato úprava by měla ulehčit práci s při zadávání chyby prostřednictvim https://helpdesk.stapro.cz/.

Změny k eNeschopence

eNeschopenku bude možné aktualizovat ručně podle údajů z ČSSZ.
Aktualizace bude možná v okně Neschopenka, po pravém kliknutí myší na Neschopenku v levém seznamu neschopenek, které jsou na pacientovi evidované.
Aktualizací se dotáhnou aktuální data vedená na ČSSZ k dané eNeschopence a porovnají se s údaji v Galenu. Uživatel následně bude moci buď aktualizaci celou přijmout nebo odmítnout.
Tento nástroj bude vhodný především při nestandardních postupech a chybových stavech eNeschopenky, například při chybě při samotném odesílaní, kdy se na ČSSZ nemusela dostat všechna data a opačně.

Vyhledávání kódu ortopedické pomůcky podle původního kódu

V platném poukazu na ortopedickou a léčebnou pomůcku lze vyhledávat i podle původního kódu pomůcky (původní kód před změnou od 1. 10. 2019).

Statistika ÚZIS Psychiatrie činnost

Byla upravena statistika ÚZIS Psychiatrie činnost tak, že statistika zobrazuje počet ošetření na základě pacientů, kterým byl daný den vykázán alespoň jeden výkon. Původně byly zobrazovány dvě varianty počtu ošetření – podle vykázaných výkonů a podle počtu pacientů, kterým byl daný den zadán zápis do dekurzu. Počet pacientů podle zápisu do dekurzu se již nezobrazuje. Zobrazuje se pouze počet pacientů, kterým byl zadán alespoň jeden výkon. Výpočet počtu pacientů, kterým byl zadán výkon, se nezměnil.