Novinky ve verzi k 27.10.2020

Přílohy: editace_vysetreni_ruznymi_odpovednymi_lekari

Bug

  • eNeschopenka

Při ruční aktualizaci eDPN proběhne automatická kontrola, zda daná eDPN v tuto chvíli patří vaší ordinaci. V případě, že eDPN převzala jiná ordinace, je potřeba aktualizací eDPN nejdříve převzít.

  • Možnost přiblížení textu v náhledu před tiskem

V náhledu před tiskem dokumentu (denního záznamu) byl přidán posuvník pro přiblížení nebo oddálení (zoom) stránky před tiskem pro lepší náhled strany. I nadále zůstává možnost přiblížení nebo oddálení pomocí kombinace tlačítka Ctrl + kolečko myši.

  • Možnost doplnění vyšetření jiným lékařem

Byla vytvořena možnost, aby lékař (uživatel, který je odpovědným lékařem – zadává dokumentaci pod svým jménem) mohl doplnit vyšetření, které vytvořil na stejném pracovišti jiný lékař. Podrobnosti v příloze.

User Story

  • Úprava filtru RDG

Na RDG pracovišti bol upravený RDG filtr tak, aby jeho uložení bolo možné uložit na různé úrovně rozsahu.

  • Kontrola počtu očkovacích látek

Kontrola bude probíhat při očkovaní, kde systém uživatele upozorní na situaci, kdy po aplikaci očkovaní bude dosažena nebo překročena minimální hranice počtu očkovacích dávek, definovaná na skladě.

  • eŽádanky

Od nové verze nebude možné odeslat eŽádanku bez zatržení alespoň jedné z metod.

  • Možnost zaměstnání pacientům od 14 let

Od nové verze bude možný přiřadit zaměstnání pacientům od 14 let. Tímto pacientům bude taktéž možný vystavit pracovní neschopnost.

  • Změny v nastavení odesílaní připomínek

Připomínky (zprávy, které se odešlou definovaný počet dní před plánovanou objednávkou) bude možné konfigurovat v nové záložce na úrovni ordinačních hodin a nově také na úrovni kalendáře, podobně jako je tomu u upozorňovacích notifikací (zprávy, které se odešlou ihned po vytvoření/smazání objednávky). V objednávce budou výchozí připomínky podle nastavení ordinačních hodin (v případě, že existují), jinak budou zobrazeny výchozími připomínkami z nastavení kalendáře. Uživatel následně bude moci v objednávce připomínkové notifikace libovolně editovat podle výběru z nastavení připomínek z aktuální ordinační hodiny a kalendáře.

  • Aktualizace eNeschopenky

Nově při aktualizaci eNeschopenky systém také zjistí, zda tato eNeschopenka patří ordinaci daného lékaře (podle čísla IČPE). V případě, že nepatří, bude ji muset lékař před aktualizací nejdříve převzít.

  • Vytvoření firem mimo ARES

V modulu nadstandardní péče bude možné zadávat i firmy, které nejsou uvedené v registru ARES. Jedná se především o zahraniční firmy.