Novinky ve verzi k 26. 5. 2020

Deaktivace kalendáře   

Ve správě kalendářů (Správa organizace – Agendy – Kalendáře) je možné kalendář deaktivovat, viz příloha.

 

Oprava poukazu na foniatrickou pomůcku

Doklad foniatrických pomůcek je možné v modulu Vyúčtování převést do stavu Nově vyúčtovat nebo Opravit. Změnou stavu se doklady zobrazené v ordinaci Foniatrie stanou opět editovatelnými.

 

Změny k eNeschopence

Změna validace vycházek a dočasné změny adresy – datum platnosti těchto změn bude možné zadat 1 den do minulosti oproti aktuálnímu datu, ale ne starší než je vznik neschopnosti

Položka Správce pojištění bude editovatelná a opravitelná.

Položka Rozhodnuto dne bude needitovatelná – bude se doplňovat vždy aktuální den.

Položky Úraz, Prac. úraz, Úraz jinou osobou a Požití alkoholu/látek budou po odeslání podání RDPN3 needitovatelné.

 

Změna zobrazení rezervovaného času

Zobrazení záznamů s nastavenou rezervací času v Kalendáři, záložka Měsíc bylo pro lepší rozlišení mezi jednotlivými záznamy změněno z jednobarevného na šrafované.

 

eŽádanka ÚZIS Covid-19

Ve čtvrtek 28.5. bude publikována eŽádanka ÚZIS Covid-19. Pro fungování ežádanky je potřeba na společnosti (Správa organizace) vyplnit pole Klíč ÚZIS. Po vyplnění žádanky v AIS Galen budou údaje po stisknutí tlačítka Odeslat přeneseny do formuláře ve webovém prohlížeči, odkud uživatel eŽádanku odešle. Informace o tom, že byla ežádanka z webového rozhraní odeslána, se do AIS Galen nepropisuje stejně jako údaje, které uživatel na webovém rozhraní v ežádance změní.