Novinky ve verzi k 25. 5. 2021

Úprava zobrazení chyb při vykazování výkonů
Byla vytvořena funkcionalita pro upozornění na konflikt ve vykazování výkonů v editoru výkonů. Nově se bude pod každým výkonem, který není možné vykázat z důvodu konfliktu v pravidlech výkonů zobrazovat informace, co konflikt způsobilo. Například, pokud dojde k vykázání dvou výkonů, které nemohou být společně vykázány, objeví se u obou těchto výkonů text pravidla. Po korekci informace zmizí. Tato kontrola je vázána na stisk tlačítka OK v editoru výkonů.
Nároky
Do definice očkovacích látek byl přidán příznak pro látky, které jsou aplikovány celoživotně. Tato změna se projeví v modulu nároky tak, že po zočkování poslední dávkou této látky již nebudou nároky na dané onemocnění automaticky tvořeny, a tím pádem nebudou pacienti vyzýváni k návštěvě ordinace a očkování.