Novinky ve verzi k 25. 4. 2023

Dekurz – tisk denního záznamu

Dekurz – přesun tlačítka „Tisk DZ“ vedle jména lékaře.

 

Přílohy externích zpráv

Přílohy zaslané skrze ext. zprávu je možné nahrát do příloh.

Ověření komunikace SÚKL

Uživatel přihlášený na konkrétním pracovišti má možnost ověřit komunikaci se SÚKL, resp. ověřit správnost zadaných identifikačních údajů pro SÚKL.

Historie pacienta – Vytištěno

V části Historie pacienta – Vytištěno se zobrazuje informace o tom, který dokument byl u daného pacienta vytištěn. V seznamu se zobrazují pouze dokumenty, které nejsou součástí modulu Formuláře (registrační list, pokladní doklad, soupis pohledávek, faktura, průvodka eReceptu, lékařská zpráva, anamnéza, medikační list – trvalé medikace, prohlídka, přehled očkování, objednávky pro pacienta, recept, denní záznam, eNeschopenka).

 

Sloučení záznamu v dekurzu

Funkcionalita „Zapnout slučování návštěv dekurzu“ umožňuje sloučit návštěvy vytvořené pod stejným odpovědným lékařem na stejném pracovišti různými uživateli ve chvíli, kdy dekurz edituje více uživatelů naráz. Před uložením zápisu proběhne kontrola, zda mezi otevřením dekurzu a jeho uložením nevznikl zápis jiného uživatele. Pokud ano, je uživatel dotázán, zda si přeje záznamy sloučit.

 

Nastavení pracoviště (Správce – Správa organizace – UI konfigurace konkrétního pracoviště) je možné aktivovat nastavení „Zapnout slučování návštěv dekurzu“.

 

Šablony výkonů – definice výše úhrady

V šabloně výkonů lze definovat výši úhrady ZUM.