Novinky ve verzi k 24. 5. 2022

Načtení údajů do karty pacienta

Od nové verze bude možné automaticky doplnit pacientovi údaje z registrů ČSSZ. Jedná se o osobní údaje – jméno, příjemní, tituly a kontaktní údaje – trvalá adresa a kontaktní adresa.
V případe nevyplněných polí se údaje doplní automaticky, v případe konfliktu údajů mezi ČSSZ a Galenem, si uživatel bude moci vybrat, které údaje ostanou zachované.