Novinky ve verzi k 24.11.2020

Aktualizace eŽádanky ÚZIS Covid-19

ÚZIS zveřejnil aktualizaci eŽádanky Covid-19, která začne platit 25. 11. 2020. Změny v žádance:

Byl přidán checkbox „Žádné“ v části „Symptomy“. Vyplnění této hodnoty je povinné, pokud není vyplněn jiný symptom.

Číslo karty pasažéra – určené pro osoby cestující do ČR s povinností otestování na COVID-19.

Byl přidána další možnost „Epidemiologická“ v části „Indikace“. Zahrnuje pobyt v rizikové oblasti, karanténu – pacient v kontaktu s onemocněním.

Prioritizace odběru – hodnoty: – Žádná – Zaměstnanec Ministerstva obrany – Zaměstnanec Ministerstva vnitra – Pracovník záchranných složek – Zdravotník

 

Omezení upozornění na nepodepsanou dokumentaci

Společnosti, které mají zapnutou úroveň EZD bez archivu (tzn. mohou záznam nagenerovat do pdf k podpisu certifikátem) nebo EZD s archivem (tzn. podepsaná pdf odesílají do el. archivu), mohou konfigurovat, zda mají být uživatelé upozorňováni na nepodepsanou dokumentaci. Zároveň je možné nastavit datum, od kterého se mají kontrolovat a upozorňovat nepodepsané dokumenty, které vznikly k nastavenému datu nebo datu pozdějšímu.

Stávající zákazníci, kteří mají jednu z těchto úrovní EZD aktivovanou, budou mít aktivované upozorňování na nepodepsanou dokumentaci bez specifikace data, od kterého se vzniklé dokumenty mají kontrolovat. Pokud se mají kontrolovat dokumenty vzniklé od data, je potřeba toto datum zadat.

Postup: Uživatel s rolí Správce – Správa organizace – konfigurace společnosti – záložka EZD

 

Odesílaní notifikací v modulu Nároky

V rámci automatického odesílaní notifikací k nárokům byla přidaná podmínka, která zakazuje odesílat notifikace pacientům, kteří jsou registrovaní méně než 4 měsíce.

 

Odesílání zdravotnické dokumentace

V rámci odesílání pacientské dokumentace (původně ikona PDF) byly provedeny vizuální úpravy. Tlačítko má novou ikonu s názvem „Export“. Tyto změny byly provedeny z důvodu zavedení úpravy – možnosti odesílat zdravotnické dokumentace zabezpečeným způsobem.