Novinky ve verzi k 23. 6. 2020

ARES

Při aktualizaci údajů z Aresu, se do údajů o firmě dotáhnou i údaje o PSČ a stát firmy (defaultně CZ).

Tyto údaje bude následně možné přenést z karty pacienta do eNeschopenky.

 

Manipulace s údaji pacienta

Do karty pacienty bylo přidáno tlačítko „Zobrazit historii“ pro zobrazení auditní stopy u jednotlivých položek v kartě pacienta.

 

Zpracování FT poukazu v rámci jedné společnosti

Dosud bylo možné, aby pracoviště, které vystavuje FT poukaz , vyplnilo pouze existující formulář. Pokud je žádanka přijatá na pracovišti rehabilitace, které spadá do stejné společnosti jako žádající pracoviště, tak pracoviště RHB musí tuto žádanku ručně do AIS Galen přepsat, i přesto, že obě pracoviště spadají do jedná společnosti používající AIS Galen.

Nově byla vytvořená placená funkcionalita, která dovoluje vyplnit FT poukaz na žádajícím pracovišti a přiřadit jej ke zpracování do fronty FT poukazů na pracovišti rehabilitace. Jedná se o podobnou funkcionalitu jako jsou stávající RDG žádanky. V případě zájmu o tuto funkcionalitu kontaktujte produktového manažera D. Petrička na e-mailu petricko@stapro.cz.

 

Umožnit RDG pracovišti převzít žádanku

V tuto chvíli musí pracoviště, které žádá o RDG vyšetření, vybrat pracoviště, na které se žádanka odesílá. Dochází však k tomu, že žádanka je zpracovaná jiným RDG pracovištěm v rámci stejné společnosti. Po nasazení funkcionality se budou ve frontě RDG žádanek na RDG pracovišti zobrazovat všechny žádanky vytvořené na dané společnosti. Pokud žádanka není přiřazena na dané RDG pracoviště, je ve frontě zobrazena šedým písmem. Pokud je žádanka ve stavu Nová, může ji pracovník otevřít a stisknout tlačítko Přijmout, čímž bude žádanka přiřazena na aktuální pracoviště.

 

Mazání existujícího pojištění

Viz příloha

 

Nastavení politiky hesel

S ohledem na vyhlášku 82/2018 Sb. byla doplněna konfigurace pro nastavení politiky hesel uživatelem, kter ýmá oprávnění správce.

Správa organizace – Konfirurace společnosti – záložka Politika hesel.

Zde může správce nastavit vlasnosti, které mají mít hesla uživatelů. Tato pravidla jsou aplikovaná až při další změně hesla, na stávající hesla se nevztahuje.

Zmíněná vyhláška nařizuje tuto politiku hesel, kterou však AIS Galen pouze doporučuje:

(5) Do doby splnění požadavků podle odstavce 3 nebo 4 musí nástroj pro ověření identity uživatelů, administrátorů a aplikací, který používá k autentizaci identifikátor účtu a heslo, vynucovat pravidla

 1. a) délky hesla alespoň
 2. 12 znaků u uživatelů a
 3. 17 znaků u administrátorů a aplikací,
 4. b) umožňující zadat heslo o délce alespoň 64 znaků,
 5. c) neomezující použití malých a velkých písmen, číslic a speciálních znaků,
 6. d) umožňující uživatelům změnu hesla, přičemž období mezi dvěma změnami hesla nesmí být kratší než 30 minut,
 7. e) neumožňující uživatelům a administrátorům
 8. zvolit si nejčastěji používaná hesla,
 9. tvořit hesla na základě mnohonásobně opakujících se znaků, přihlašovacího jména, e-mailu, názvu systému nebo obdobným způsobem a
 10. opětovné použití dříve používaných hesel s pamětí alespoň 12 předchozích hesel a
 11. f) pro povinnou změnu hesla v intervalu maximálně po 18 měsících, přičemž toto pravidlo se nevztahuje na účty sloužící k obnově systému v případě havárie.