Novinky ve verzi k 23. 5. 2023

Anamnéza při editaci dvěma uživateli

V případě, že anamnézu editují zároveň dva uživatelé, data se v pořádku ukládají. Uživatel, který odchází jako poslední, je dotázán, zda si přeje svůj zápis sloučit se zápisem, který vznikl v době, kdy už měl okno otevřené.
Filtry „Faktory živ. stylu a Náhrady“ zobrazují správně výsledky filtrace.

Ruční aktualizace eDPN

Při ruční aktualizaci eDPN probíhá kontrola, zda údaje v zaslané eDPN souhlasí s údaji v kartě pacienta. Pokud tyto údaje nesouhlasí, je uživatel dotázán, zda si přeje aktualizovat i přes tuto neshodu.

Přílohy ext. zpráv

Přílohy přijatých ext. zpráv je možné přikládat do příloh dokumentace pacienta pouze v modulu Ordinace, nikoli z modulu Správce.

Změna vykazování pojištěnců 1A u praktických lékařů

Na základě změny metodiky VZP byla provedena změna ve vykazování pojištěnců s typem pojištění 1A – žadatelé o azyl. Pojištěnci se nově vykazují stejně jako 1O – občané ČR s trvalým pobytem: Pokud je pacient registrován, vykazují se výkony na ambulantní doklad, kapitované výkony se vykazují s nulovou bodovou hodnotou. Pokud pacient není registrován, výkony se vykazují na doklad nepravidelné péče s bodovou hodnotou.