Novinky ve verzi k 23. 11. 2021

Změny v eNeschopence


Od nové verze budou platit následující změny:
Odpovědi na žádostí (schválení nebo zamítnutí) již budou zasílané elektronicky, přímo do Fons Galen. Pozor, změna se týká jenom eNeschopenek odesílaných na správce pojištění ČSSZ a Zahraniční.
Přibydou 2 nové žádosti, Žádost k souhlasu ke změně pobytu v cizině a Žádost o uznání DPN v období 7 dní po ukončení předchozí DPN. Druhá ze zmíněných žádostí se dle metodiky odesílá až po ukončení neschopnosti a po jejím odsouhlasení zakládá uživatel neschopnost novou, pomocí podání RDPN1.
Při odesílaní HOL o individuálních vycházkách bude muset být povinně vyplněný datum, odkdy se vycházky stanovují.
Při odesílaní HOL o změně pobytu do jiné krajiny než Česká republika, nebude povinné pole PSČ.
Stornované eNeschopenky bude možné z Fons Galen smazat.

Vazba výkonů a vyšetření


Stávající funkcionalitu umožňující vykazovat výkony přímo z vyšetření jsme upravili a rozšířili.
V modulu Design bude možné v definici prohlídky nastavit výkony na hlavní a jejich svázané výkony a nepovinné výkony.
Po vytvoření prohlídky s výkony proběhne automaticky kontrola, zda je možné tyto výkony vykázat. Při problémech v kontrole a pokusu výkon vykázat bude uživatel automaticky přesměrován do okna editoru výkonů, kde bude muset problém ručně opravit (problémy v pravidlech vykazování výkonů).
Uživatel vazbu mezi výkonem a vyšetřením uvidí v editoru výkonů pod nově přidanou ikonou.
Při mazání nebo editací výkonu s touto vazbou se změna dotkne všech vykázaných výkonů z vyšetření.
Vykázané výkony bude možné editovat zpětně taktéž přímo z vyšetření.
V dashboardu vznikl nový přehled, který zobrazuje vyšetření, která mají definované výkony, ale nebyl z nich žádný vykázán.

Pravidelný export dát pro analytické nástroje


Nabízíme jednoduchou možnost jak pravidelně shromažďovat data z Fons Galen a dále je využívat (například analýza pomocí PowerBI a podobně).
Jedná se o placenou funkcionalitu. Bližší informace Vám poskytnout na naší lince podpory, nebo obchodní zástupci paní Pořízková (732595497) a pan Petričko (739460686).