Novinky ve verzi k 21.7.2020

Rozšíření bloku s intervencemi v AC plánu
V plánu ošetření pacienta byl přidán tooltip zobrazující plný název intervence. Dále byl v okně přidán vertikální splitter, který umožňuje rozšířit okno s intervencemi tak, aby byl vidět název intervence celý. Toto nastavení okna uživatele se ukládá.

Upozornění na promeškané datum očkování
Je možné nastavit, aby byl lékař na pracovišti po otevření karty pacienta upozorněn, že bylo promeškáno datum příštího očkování. Toto upozornění kontroluje, zda existuje datum příštího očkování v minulosti a zda byl pacient od té doby proti danému onemocnění očkován.

Nastavení: Správa organizace – výběr konkrétního pracoviště – UI konfigurace – checkbox Upozorňovat na promeškané datum očkování.

Uživatelský odemčení pokladny
Od nové verze může správce v modulu Finance odemknout uzavřenou pokladnu. Odemknout bude možné poslední uzávěrku. Všechny uzavřené doklady náležící odemknuté pokladně poté změní svůj stav na pořízený.

eNeschopenka
V eNeschopence proběhla změna podle nařízení ČSSZ, kdy po odeslání eNeschopenky již nebude možné měnit RČ, EČP nebo datum narození. V případě odeslání eNeschopenky chybnému RČ má být tato eNeschopenka řádně ukončená, nebo na základě domluvy stornovaná ze strany ČSSZ.