Novinky ve verzi k 21. 6. 2022

Neschopenka

V rámci Neschopenky vznikla možnost zobrazit si všechny eNeschopenky pacienta vedené mimo vaší ordinaci. Na konci seznamu jsou také ukončené eNeschopenky pacienta, které byly ukončené mimo vaši ordinaci. eNeschopenky bude možné z tohoto seznamu jednoduše převzít do vlastní péče.

Přechod z modulu Komunikace do dekurzu pacienta

Nově bude možné se pomocí dvojkliku na konkrétní laboratorní výsledek na modulu Komunikace přenést přímo do dekurzu daného pacienta na datum, ke kterému je laboratorní výsledek navázán.

Možnost změnit barvu šablony výkonů a přidání posuvníku v okně Výkony

Uživatelé budou mít nově možnost změnit barvu standardní a výběrové šablony výkonů. Šablonu výkonů, ve které uživatel předdefinuje soubor výkonů, které mají být vykázány, je možné vytvořit nebo měnit v modulu Nástroje – Šablony – Výkony. Původně mělo tlačítko Standardní šablony modrou barvu, tlačítko Výběrové šablony barvu zelenou. Nyní je možné, aby uživatel nadefinoval z nabízené množiny barev barvu tlačítka šablony.
Dále byl přidán posuvník v okně Výkony. Konkrétně se jedná o vertikální posuvník mezi šablonami a vykázanými výkony. Uživatel tak může změnit poměr velikosti jednotlivých oken podle své preference.
obr1[1].png
obr2[1].png