Novinky ve verzi k 21. 12. 2021

Předepisování elektronických receptů pro léčivé přípravky s obsahem návykových látek

Na základě změny zákona o návykových látkách č. 167/1998 Sb. a změnách některých dalších zákonů (primárně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech), která má účinnost od 1. ledna 2022, bude povinné od 1. ledna 2022 předepisovat elektronické recepty také pro léčivé přípravky s obsahem návykových látek (dříve předpis na listinný recept s modrým pruhem).

Při předpisu léčivého přípravku z přílohy 1 a 5 (příloha č. 1 k Nařízení vlády č. 463/2013 Sb. a příloha č. 5 k Nařízení vlády č. 463/2013 Sb.) nebo konopí bude eRecept automaticky opatřen příznakem Vysoce návyková látka.

Pro předpis vysoce návykové látky na eRecept je nutné v konfiguraci pracoviště vyplnit hodnotu „Kraj“ (Správce – Správa organizace – Struktura – Pracoviště).

Takový eRecept má následující vlastnosti:

• Na eRecept s označením „Vysoce návyková látka“ bude možné předepsat jen jednu položku (s libovolným množstvím do max. výše povolené systémem eRecept).

• eRecept s označením „Vysoce návyková látka“ má maximální platnost 30 dní od založení.

• eRecept s označením “Vysoce návyková látka“ nesmí být opakovací.

V případě tisku papírové průvodky eReceptu bude tato opatřena označením Vysoce návyková látka. Průvodka eReceptu s označením „Vysoce návyková látka“ bude tisknuta vždy tak, že jedna průvodka bude vytištěna na jeden list i v případě, kdy je v konfiguraci pracoviště nastavena možnost tisku více průvodek na jeden list (možnost tisku více průvodek na jeden list je placenou funkcionalitou).

Nasazení další verze

proběhne 18. 1. 2022.