Novinky ve verzi k 20.7.2021

Odeslání zprávy ECHO o změně nastavení smluvních výkonů
Byla přidána možnost, kdy správce společnosti může zapnout odesílání zprávy ECHO na pracoviště v případě přidání nebo odebrání nového smluvního výkonu. Do modulu Správa organizace > tlačítko Konfigurace byl přidán nový checkbox „Echo při změně smluvního výkonu“. Po zapnutí tohoto checkboxu a provedení změny ve smluvních výkonech u pojišťovny může správce odeslat zprávu uživatelům a informovat je o změnách. Odeslání zprávy je vázáno na uložení změn v nastavení smluvních výkonů pojišťovny. Tato zpráva je předvyplněna informacemi o provedených změnách a je plně editovatelná dle potřeb.

Kategorie příloh
Kategorie příloh byla rozšířená o novou položku ,,PLS“. Oknu s kategoriemi byl také upraven design a seřazení.
Poukaz na foniatrickou pomůcku
S ohledem na změny ve vyúčtování foniatrické pomůcky od 1. 9. 2021 a o ohledem na aktualizaci tiskopisu poukaz na foniatrickou pomůcku VZP, budou po nasazení verze zveřejněny tyto změny:
A) Bude dostupný aktualizovaný tiskopis Poukaz na foniatrickou pomůcku od 1. 7. 2021. Původní, neplatné, tiskopisy, budou deaktivovány (již vystavené tiskopisy budou viditelné, ale nebude možné vytvořit nový tiskopis).
B) V modulu Foniatrie přibyde pole Uplatněn pro zadání data uplatnění poukazu v detailu poukazu. Vyplnění data uplatnění je povinným polem, automaticky se do kolonky dotahuje aktuální datum.
Rozhodné datum pro vyúčtování poukazu je datum vydání pomůcky, a proto filtr v přehledu foniatrických pomůcek pracuje nad tímto datem.
Nastavení přenosu řádkové diagnózy
Uživatel může v nastavení (silueta hlavy v pravém horním rohu) konfigurovat, aby se v editoru výkonů přenášela řádková diagnóza z řádkové diagnózy předcházejícího výkonu. Pokud parametr není zapnut, tak se do řádkové diagnózy přenáší hlavní diagnóza.
Možnost zrušení upozornění na překročení frekvence vykazování výkonů u párových orgánů
Uživatel s rolí Správce má možnost nastavit, aby se na daném pracovišti nezobrazovalo upozornění na překročení frekvence při vykazování výkonů týkající se párových orgánů.
Nastavení: Správa organizace -> výběr konkrétního pracoviště -> UI konfigurace -> checkbox Neupozorňovat na frekvenční omezení výkonů u párových orgánů