Novinky ve verzi k 20. 6. 2023

Upozornění na nového pacienta v čekárně

Vytvořili jsme nový checkbox Upozornění na nového pacienta v čekárně v konfiguraci Galen nahoře vpravo v ikoně hlavy, aby si uživatel sám mohl upozornění zapnout/vypnout bez vazby na daný kalendář. Zapnutí tohoto checkboxu uživateli zobrazí jak číselnou notifikaci, tak pop up okno. Je třeba nezapomenout v nastavení kalendáře ve správě čekárny, že se musí jednat o čekárnu – Evidence stavů.

Možnost definovat čas odesílání hromadných připomínek na objednávky

Pokud má společnost zapnout možnost odesílání SMS, může uživatel s rolí správce může definovat čas, kdy budou odeslány připomínky na objednávku v kalendáři.

Správce -> Správa organizace -> Konfigurace společnosti

Rozšíření informací v infopanelu pracoviště

Do infopanelu byla doplněna možnost zobrazit všechny položky z anamnézy, zároveň tyto informace je možné z infopanelu kopírovat (např. do textové části otevřeného formuláře).

Správce -> Správa organizace -> Konfigurace pracoviště