Novinky ve verzi k 2. 3. 2020

    Úprava zobrazení horní nabídkové lišty

Bylo upraveno zobrazení horní nabídkové lišty. V závislosti na velikosti okna, ve kterém je aplikace zobrazena, se zobrazuje pouze určitý počet možností v liště. Ostatní jsou zobrazeny pod tlačítkem Další.

 

    Dashboard

Dashboard je možné zobrazit nejen z kartotéky, ale také nově přímo z karty pacienta. Dashboard i nadále zobrazuje údaje za celé pracoviště. Nově byl do dashboardu přidán přehled výkonů.

 

    Aktualizace statistiky ÚZIS Psychiatrie

Byla aktualizována statistika ÚZIS Psychiatrie – byl přidán poslední řádek v části III. Počet léčených pacientů ve sledovaném roce

 

    Přidání druhé medikace na recept a el. recept

Na základě novely vyhlášky č. 329/2019 Sb. s účinností od 1. března 2020 bude možné opět na elektronický (i papírový) recept předepsat dvě medikace.

 

    Lístek na peníze bude možné odeslat ihned po úspěšném odeslání RDP1

Datum „Trvání ke dni“ však bude možné zadat pouze aktuální datum nebo datum tři dny do budoucnosti. Datum do minulosti již (oproti stávajícímu chování) nebude možné zadat.

Dashboard zobrazuje všechny neschopenky, ke kterým nebyl k 11. – 14. dni neschopnosti odeslán lístek na peníze. To znamená, že pokud byl lístek na peníze odeslán např. 1. den neschopnosti, bude tato neschopenka     zobrazena v dashboardu, protože lístek na peníze nebyl odeslán k 14. dni neschopnosti. Pokud bude lístek na peníze odeslán 11. – 14. PN, objeví se upozornění o potřebě dalšího odeslání lístku 25. den ode dne odeslání předcházejícího lístku na peníze.