Novinky ve verzi k 2.2.2022

Změny v modulu Medikace

Od nové verze budou do okna Medikace přidány následující změny:

  • Doplnění sloupce SÚKL kód do přehledu ekvivalentních léků.
  • [Změna jenom pro společnosti, které využívají funkcionalitu Preferované preskripce.] Doplnění sloupce SÚKL kód a sloupce s informací o doplňku léku. Okno s upozorněním na preferované preskripce se nově objeví i při zadávaní trvalých medikací.
  • V okně trvalých medikací doplnění sloupců SÚKL kód, informace o preferované preskripci a preferovaném léčivu.
  • Medikace bude možné vyhledávat taktéž podle SÚKL kódu.

Modul Očkování

Nově bude možné na libovolném pracovišti zapnout modul Očkování. Tento modul je v tuto chvíli dostupný pro odbornosti 001 a 002. Nově bude možné, aby uživatel s rolí Správce dané společnosti v AIS Galen modul očkování na pracovišti povolil: Správce – Správa organizace – Struktura – výběr konkrétního pracoviště – UI konfigurace – Modul Očkování.

Tento modul není automaticky napojen na eOčkování nebo ISIN. Komunikace se třetími stranami je placenou nadstavbou. Modul Očkování slouží pro evidenci očkování v rámci AIS Galen.