Novinky ve verzi k 2.2.2021

RDG pracoviště

Na pracovišti RDG, které využívá funkcionalitu RDG žádanky, bude zapnutá automatická aktualizace seznamu žádanek. Tato aktualizace proběhne každých 5 minut a aktualizuje stavy žádanek. Pokud případně přibyly, zobrazí nové.

Dále v seznamu žádanek budou zobrazené pouze RDG žádanky max. 1 rok staré. Toto platí pouze pro seznam nad celým pracovištěm, při zobrazení  nad jednotlivými pacienty budou vidět vždy všechny žádanky.

Aktualizace žádanky ÚZIS Covid-19
Byla publikovaná nová verze eŽádanky ÚZIS Covid-19, která obsahuje nové položky:
  • výrobce testu
  • rizikové povolání či kolektiv
Tato verze je platná od 4. 12. 2020.

eNeschopenka

Při převzetí eNeschopenky se budou údaje dotahovat výlučně ze služeb ČSSZ. Aktuálně se tak nedělo v případě, že převzatá eNeschopenka byla ze stejné společnosti.

Změna předlohy tisku pohledávek
Do formuláře Soupis pohledávek byla přidána položka Vystavil: „jméno aktuálně přihlášeného uživatele“.