Novinky ve verzi k 16.2.2021

Řazení odpovědných lékařů
Seznam odpovědných lékařů při vstupu na ordinace je nově seřazen abecedně podle příjmení. V rámci úpravy byla taktéž upravena všechna jména pracovníků do standardního formátu: Příjmení Jméno.

Odesílání SMS
Do okna pro odesílání SMS bylo přidáno počítadlo zbývajících znaků v jedné SMS a dále na kolik zpráv bude rozdělena odchozí zpráva.

Správa přístupů API
Společnosti, které v tuto chvíli využívají alespoň jedno API poskytované AIS Galen, budou mít možnost vygenerovat autentizační klíč k této API.

Umístění funkcionality: Správa organizace – Agendy – Správa API

Dosud byly autentizační údaje API poskytovány napřímo správci AIS Galen, kdy jedno API mělo právě jeden klíč. V tuto chvíli bude administrace přístupových klíčů čistě ve správě uživatelů AIS Galen s rolí Správce.

Autentizační klíč je nově ve formě tokenu kódovaného base64. Vygenerovaný token je nutné zkopírovat, později již v aplikaci není dostupný. Tento token má platnost 1 rok, jeho platnost nelze prodloužit, ale uživatel může danému klíče token přegenerovat.

Všichni uživatelé s rolí správce jsou po vstupu do aplikace upozornění na blížící se ukončení platnosti klíče (30 dní před vypršením platnosti).

Stávající přístupové údaje
Aktuálně využívané přístupové údaje byly převedeny do klíče s názvem „admin“. Znamená to, že po nasazení verze se pro uživatele API nic nezmění. Aktuálně využívané údaje byly převedeny do tokenu, který má platnost 3 měsíce. Během těchto tří měsíců je nutné upravit aplikaci zákazníka, která API využívá tak, aby aplikace byla schopna vytvořit autentizační hlavičku nikoli původního typu basic, ale nově typu bearer. V původní basic autentizaci bylo nutné přístupové údaje ze strany zákazníka zakódovat base64. Dokud uživatel v aplikace Galen nezmění klíč, musí aplikace zákaníka přihlašovací údaje kódovat pomocí base64. Pokud již bude používán nový token vygenerovaný (nebo přegenerovaný) v aplikaci AIS Galen, aplikace zákazníka již tento token nesmí kódovat.
Více informací k novému typu autentizace zde:
https://swagger.io/docs/specification/authentication/bearer-authentication/

Chyba eŽádanek ÚZIS Covid-19
Některým uživatelům se stále objevuje chyba při pokusu o otevření ežádanky ÚZIS Covid-19 ve webovém prohlížeči.

Chyba není na straně AIS Galen, ale je v řešení na straně ÚZIS. K chybě nedojde ve chvíli, kdy uživatel nechá v prohlížeči otevřenou jednu kartu (záložku) se žádankou. V další kartě (záložce) webového prohlížeče se žádanka již v pořádku otevře.