Novinky ve verzi k 15. 9. 2020

Změna ordinace a odpovědného lékaře

Od nové verze bude možné při práci v modulu ordinace změnit IČP nebo odpovědného lékaře, pod kterým pracujeme. Konkrétně bude umožněno změnit zápis dekurzu, vystavení medikace, vystavení žádanky (formuláře) a vystavení výkonu.

Změnu bude možné převést pouze na ordinace, na které je nastavené nahlížení.

 

Zpřehlednění konfigurace přístrojů

Přehlednější seznam dostupných přístrojů. Možnost nastavit konfiguraci přístroje na celou společnost nebo pracoviště.

Do budoucna plánujeme nejpoužívanější přístroje ukládat jako předvolenou volbu.

 

Přehled přihlášených počítačů

V konfiguraci uživatele je možné vidět přehled IP adres a názvů počítačů, které se přihlásily na váš účet do IS Galen.

 

Zrušení naskladnění eDL

Od nové verze bude mít správce možnost zrušit naskladněný elektronický dodací list v případě, že očkovací látky z tohoto eDL nebyly použité.

 

Úprava možností tisku

Byly upraveny možnosti tisku dekurzu a vyšetření. V tuto chvíli je možné, pokud to samotná tiskárna umožňuje, tisknout záznamy i v jiných formátech, např. A5 na výšku.

Postup: V levé části stránky náhledu tisku je možné zvolit velikost stránky a za použití checkboxu „Použít nast. tiskárny“ je možné ve vlastnostech tiskárny nastavit, zda se má tisknout na výšku či šířku.

 

Modul Design – kopírování laboratorní eŽádanky

Pokud uživatel modulu Design vytváří kopii laboratorní eŽádanky, která byla původně vytvořena správci AIS Galen, zkopíruje se také konkrétní nastavení eKomunikace původní žádanky (mapovací soubor metod a adresář, do kterého se eŽádanka ukládá).