Novinky ve verzi k 15. 8. 2023

URL adresa pracoviště

V konfiguraci pracoviště (Správce -> Správa organizace -> výběr konkrétního pracoviště) přibyla kolonka URL adresa, kam je možné zadat odkaz na www stránky daného pracoviště.

 

Zde vyplněnou hodnotu je možné použít v šablonách.

Položku s URL adresou ordinace je možné použít např. takto


v e-mailu zaslanému pacientovi se zpráva zobrazí takto

Zobrazení informací ve sdíleném lékovém záznamu

V sdíleném lékovém záznamu se zobrazuji data za období posledních 5 let.

Zobrazení tooltipu v grafu

Bylo upraveno zobrazení tooltipu v grafu tak, aby zobrazená informace byla čitelnější ve chvíli, kdy dojde k překryvu s legendou grafu.

Zpřístupnění typu objednávky pro webové objednávání

V konfiguraci bloku ordinačních hodin přibyla možnost vybrat, zda bude vybraný typ objednávky zpřístupněn k webovému objednávání (Povolit veřejné objednávky).

Pokud je na typu objedávky zaškrtnuto pole „Veřejný“, dojde automaticky k zaškrtnutí pole „Povolit veřejné objednávky“ u tohoto typu objednávky na bloku ordinačních hodin. V případě, že nemá být tento typ povolen pro webové objednávání, je nutné zaškrtnutí zrušit.

Pokud na typu objednávky není zaškrtnuto pole „Veřejný“, dodatečným zaškrtnutím pole „Povolit veřejné objednávky“ webové objednávání uživatel umožní.