Novinky ve verzi k 14. 4. 2020

Rekapitulace DPH na faktuře

Ve čtvrtek 16. 4. v dopoledních hodinách bude na fakturu, která je vydávána pacientovi nebo firmě, doplněna rekapitulace DPH.

Nahlížení na data uživatele

V případě, že je v konfiguraci společnosti zapnuto monitorování nahlížení na data, bude nyní monitorováno také nahlížení na data uživatele. Informace o nahlížení jsou zobrazeny v modulu Systémové logy. Zároveň byly skryty některé sloupce z přehledu uživatelů tak, aby zobrazené informace byly ve shodě s GDPR.

Log Exportu kartotéky

Kartotéku může z ordinace exportovat pouze uživatel, který má také roli Správce. Nově je každý, i neúspěšný, pokus o export kartotéky logován v modulu Systémové logy – záložka Historie.