Novinky ve verzi k 13.4.2021

Očkovaní bez schématu

Možnost očkovat bez schématu bude zachovaná, pro její zvolení však bude nutné zatrhnout checkbox namísto stávající dlaždice.
Společnostem využívající modul Nároky bude taktéž přidaná kontrola na nevyplněné datum příštího očkování (jestli podle schématu existuje).
Cílem je tlak na využívaní předvolených schémat očkování, která jsou nutná pro odesílaní očkovaní do ISIN, modul Nároky a pro samotnou lepší evidenci.

Kontrola verze IS Galen

V případe, že budete mít neaktuální verzi IS Galen, budete na to upozorněni grafickou změnou ikony planety/glóbusu v hlavním notifikačním okně (pravý horní roh), kde tato ikona změní barvu na oranžovou a bude problikávat. Pro stáhnutí aktuální verze stačí IS Galen restartovat. Když uživatel restart neprovede, bude po 30 minutách systém automaticky restartován. Uživatel si bude moc restart odložit o 5 minut pro dokončení rozdělané práce.