Novinky ve verzi k 18.1.2022

Možnost zadat diagnózu do výběrové šablony výkonů

Při vytváření nové nebo editaci stávající výběrové šablony výkonů je možné vyplnit také diagnózu. Pokud ve výběrové šabloně bude zadána diagnóza, bude se vykazovat jako hlavní diagnóza. Řádková diagnóza se doplňuje automaticky na základě nastavení – buď se přebírá z hlavní diagnózy, nebo se přebírá z předcházející řádkové diagnózy.

 

Úprava vzhledu formulářů a statistik

Bylo upraveno zobrazení formulářů a statistik tak, uživatel již nemusel používat dva posuvníky (vertikální i horizontální).
Do formulářů a statistik byla přidaná funkce označit je jako ,,Nepoužívané“ (možnost se zobrazí po kliknutím pravým tlačítkem myši na formulář/statistiku). Takto označený záznam se automaticky zařadí na konec zobrazení na obrazovce.
V rámci úprav byla taktéž přidána možnost zařadit si statistiky mezi oblíbené.