Novinky ve verzi k 12. 4. 2022

Ulehčení založení nové karty pacienta

V případě, že v kartotéce nenaleznete pacienta dle rodného čísla a musíte založit novou kartu, nově se vám vyhledávané rodné číslo automaticky zkopíruje do nové karty pacienta. Po kliku se tlačítko Nová karta se otevře okno, ve které je původně hledané číslo pojištěnce již vyplněné.

Možnost rozdělení obrazovky v kalendáři

V nové verzi si bude možné rozdělit poměr obrazovky v okně Kalendář. Poměr rozdělení si systém zapamatuje a při novém otevření okna bude rozdělení stejné jako při posledním otevření.
Funkcionalita by měla pomoci hlavně ordinacím a recepcím, kterým zobrazení množství kalendářů zabíralo místo na práci se samotným objednáváním.

Rozšíření pravidel pro vykazování výkonů

Bylo rozšířeno pravidlo pro vykazování výkonů o upozornění, že aktuálně vykazovaný výkon je pojišťovnou akceptován pouze v případě, že je také vykázán jiný výkon. Jedná se pouze o upozornění, výkon je možné vykázat samostatně. Druhý výkon není vykázán automaticky – jedná se pouze o upozornění, že by jej měl uživatel také vykázat. Konkrétně se jedná o výkon 01026 (časný záchyt demence v ordinaci praktického lékaře), který je pojišťovnou akceptován pouze v případě, že je vykázán zároveň s preventivní prohlídkou. Výkon preventivní prohlídky však programem FONS Galen není vykazován automaticky.

Tisk štítku po odeslání laboratorní eŽádanky

Po úspěšném odeslání laboratorní eŽádanky z programu FONS Galen se vedle tlačka Odeslat zobrazí aktivní tlačítko pro tisk štítků. Jedná se o stejnou nabídku štítků, která je dostupná přímo ve formulářích. Uživatel ale v tomto případě nemusí opouštět eŽádanku, ale ihned po odeslání pohodlně k žádance vytiskne také štítek na zkumavku.
Mezi štítky přibyl štítek s názvem „Štítek s čárovým kódem eŽádanky“, do kterého se tiskne identický čárový kód, který je na právě vystavené eŽádance. Pokud by obsah nebo velikost štítku neodpovídala Vašim potřebám, nebo požadavkům laboratoře, je možné vytvořit nový štítek v rámci placeného požadavku.

Medikace – obchodované, hrazené a plně hrazené léky, volně prodejné léky/na lékařský předpis

Doplňující informace o léčivých přípravcích budou zobrazeny přímo v číselníku a také v informacích o léku. Budou zobrazeny informace o tom, zda je přípravek obchodovaný (s aktivním výskytem na českém trhu), hrazený nebo plně hrazený a jaký je jeho způsob výdeje.
Informace o léku
V části Informace o léku přibyly nové položky: Výdej, Obchodovaný a Úhrada poj.
Pole Úhrada poj. nabývá tří hodnot: Nehrazený, Hrazený a Plně hrazený.
Image
Informace v číselníku
V číselníku léčivých přípravků přibyly dva sloupce, resp. symboly
  • Obch.
kde symbol indikuje, že se jedná o obchodovaný léčivý přípravek – má v danou chvíli aktivní výskyt na českém trhu
  • Úhrada
kde symbol jedné mince indikuje částečnou úhradu pojišťovnou a symbol více mincí indikuje plnou úhradu pojišťovnou
Image
Image