Novinky ve verzi k 11. 5. 2021

Nitrooční tlak – nová položka měření
Mezi položky měření, které je možné zadat v dekurzu, byla přidána možnost zadat nitrooční tlak. Tuto položku měření budou mít po nasazení verze dostupnou uživatelé na pracovišti odb. 705. Ostatní uživatelé si ji v případě potřeby mohou zpřístupnit z role Správce: Správa organizace – výběr konkrétního pracoviště – UI konfigurace – zrušit skrytí dané položky měření.

Zadané hodnoty tohoto měření budou také viditelné v grafu.

 

Pokladní kniha

V pokladní knize byla opravena chyba, kdy se v některých případech nerovnaly celkové hodnoty příjmů v části Příjmy a Rekapitulace. Tato chyba byla způsobena nekonzistentním zaokrouhlováním, když částky jednotlivých položek obsahovaly haléřové hodnoty. Zaokrouhlování bylo nyní opraveno tak, aby sedělo s doklady. Do reportu byla dále přidána 10% sazba DPH, která dříve spadala do kategorie Ostatní. Dále byly provedeny mírné úpravy zobrazení údajů Období, Pracoviště, Pokladna, Město a IČP tak, aby nebyly zobrazovány zbytečně veliké odskoky.

 

Dispenzární skupina Na základě vyhlášky MZČR byl doplněný seznam dispenzárních skupin o skupinu „Osoby po prodělaném nebo suspektně prodělaném onemocnění COVID-19 se závažnými přetrvávajícími následky trvajícími více než 12 týdnů“. Aby bylo možné pacienta do této skupiny v AIS Galen zařadit, je nutné skupinu přidat na dané pracoviště: modul Nástroje – Číselníky – Dispenzární skupiny.