Novinky ve verzi k 11.5.2020

Nové kódy pojištění u druhu pojištění 1 – veřejné zdravotní
Doplněny jsou tyto kódy pojištění:
1O – občan ČR s trvalým pobytem
1A – žadatel o mezinárodní ochranu (azyl)
1C – cizinec s trvalým pobytem
1E – osoba ze země EU, pojištěná v ČR podle Nařízení Rady
1F – nezaopatřený rodinný příslušník dle Nařízení
1S – zaměstnaný cizinec ze státu s MS, (stát mimo EU mající smlouvu s ČR)
1Z – zaměstnaný cizinec ze země mimo EU

U stávajícího druhu pojištění „1 – veřejné zdravotní „
byl nastaven u všech pacientů kód pojištění „1O – občan ČR s trvalým pobytem“.

Výkony registrovaných pacientů s kódem pojištění „1A – žadatel o mezinárodní ochranu (azyl)“
nejsou hrazeny formou kombinované kapitačně-výkonové platby,
tzn. jsou vyjmuty z kapitace.
Přidání položky stát do adresy pacienta
Na kartě pacienta bude možné rozlišit pacientovu státní příslušnost i jeho trvalou a kontaktní adresu dle reálných údajů podle států.
V adrese při jiném státě než CZ, bude možné číslo PSČ zadat jako řetězec, o max. délce 11 znaků.
Výběr z číselníku států bude taktéž přidán do okna Neschopenky, při práci s adresou pacienta a jeho zaměstnavatelem.