Novinky ve verzi k 10. 5. 2022

ePoukaz

Na základě účinnosti zákona č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích a Vyhlášky č. 97/2002 ze Sbírky zákonů nabízí AIS Galen možnost vystavení elektronických poukazů. Centrální úložiště ePoukazů bude součástí informačního systému eRecept. Elektronizace se týká veškerých typů poukazů, tedy bude možné předepsat poukazy na všechny ZP, které se dosud předepisovaly v listinné podobě:

 • Poukaz 12 – ZP ze skupiny 09 ZP pro korekci zraku (Poukaz na brýle a optické pomůcky)
 • Poukaz 13 – všechny ostatní ZP + skupina 9.04 ZP kompenzační pro zrakově postižené (Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku)
 • Poukaz 14 – ZP ze skupiny 08 ZP pro pacienty s poruchou sluchu (Poukaz na foniatrickou pomůcku)

Prerekvizity

Pro zprovoznění funkcionality ePoukaz v AIS Galen je potřeba mít stávající nezbytnosti pro odeslání eReceptu, tzn.

 • Certifikát SÚKL na pracovišti
 • Kód SÚKL
 • Identitu uživatele SÚKL
 • Podpisový certifikát

Uživatelé, kteří již z AIS Galen odesílají eRecept, nebudou potřebovat nic dalšího kromě toho, co používají nyní.

Cena modulu

Cena za spuštění modulu ePoukaz v AIS Galen je 1000 Kč bez DPH. Modul je dále zpoplatněn měsíčním poplatkem 150 Kč bez DPH. Uvedené ceny platí pro společnosti do 3 IČP. Cenu pro větší společnosti stanoví obchodní manažer.

Objednání modulu

Nadstandardní modul je možné objednat prostřednictvím našeho helpdesku. Do záznamu s požadavkem stačí zkopírovat tuto větu dle požadavku:
Prosím o zpřístupnění odesílání informací do modulu ePoukaz pro IČO… a souhlasím s jednorázovým poplatkem za zprovoznění této služby, který činí 1 000 Kč bez DPH a dále měsíčním poplatkem 150Kč bez DPH a je účtován za jedno IČO.

Modul Design

V rámci tiskových předloh, v položkách typu MText bude možné vkládat url adresy, například https://fonsgalen.cz/, které vytvoří na formuláři a PDF klikatalný odkaz.

Uživatelské číselníky – možnost zobrazit uživatelům pouze uživatelsky vytvořené položky

V uživatelském číselníku je možné zaškrtnout příznak, aby se uživatelům zobrazovaly pouze uživatelsky vytvořené položky číselníku. V případě aktivního příznaku tedy uživatelé neuvidí položky původního, oficiálního, číselníku.

Úpravy ve funkcionalitě EZD

 • Byla vytvořena nová statistika Nepodepsané dokumenty EZD.
 • V Dashboarde vznikl nový přehled Nepodepsané dokumenty EZD, ze kterého je možné se překliknout přímo na nepodepsaný dokument.
 • Při podpisu vícero dekurzů v rámci stejného dne, budou údaje primárně generované na 1 stranu PDF.
 • V auditní stopě uvidí uživatel kdy došlo k podepsaní, případně stornování záznamu.

Dispenzární skupiny

 • Doplnění stavů v podrobném filtru, kde byli přidány 3 stavy, Aktivní – shlukující DS se stavy Zařazen, Předán specialistovi, Schválen a Návrh; Pozastavený – shlukující DS které již nejsou aktivní; Všechny – všechny DS které byli nebo jsou aktivní.
 • V okně historie DS budou všechny změny zaznamenány pomocí auditní stopy (auditní stopa je funkcionalita na sledovaní změn, využívaná taky v rámci EZD).