Novinky ve verzi k 10. 11. 2020

eRecept

Byla vytvořena možnost tisknout více průvodek eReceptu na jeden list.  Jedná se o nadstandardní funkcionalitu v ceně 1000Kč/IČO.

 

Rehabilitace

Do detailu FT poukazu je doplněna editovatelná položka stav FT poukazu a pole pro poznámku. Do stavů, kterých může FT poukaz nabývat je Nový, Přijatý, Ve pracování, Zpracován a Neplatný. Poukaz ve stavu Neplatný se nevypisuje v statistice „Statistiky FT poukazu“.

 

Lístky na peníze – dashboard

Od nové verze bude v dashboardu k dispozici nová záložka k neodeslaným lístkům na peníze ke konci měsíce. V tomto seznamu budou eNeschopenky, které nemají odeslaný lístek na peníze s platností 3 nebo méně dní než je aktuální konec měsíce. Seznam se bude plnit nejdříve 6 dní před koncem měsíce.

 

Medikace

Do modulu Medikace byly přidány nově příznaky, které informují uživatele o tom, zda byl eRecept odeslán s upozorněním pro pacienta. Jsou rozlišovány celkem dvě možnosti upozornění, email a SMS. Tento příznak je zobrazen jako malá ikona v okně předepsaného eReceptu a v okně záložky Výdeje, taktéž v okně receptu.

SMS – Pokud je eRecept odeslán se zatrženou možností SMS, objeví se malá ikona textové bubliny s čárami ve vrchní části eReceptu. Po najetí na tuto ikonu je možné zobrazit, na které číslo byl recept odeslán.

Email – Pokud je eRecept odeslán se zatrženou možností email, objeví se malá ikona obálky ve vrchní části eReceptu. Po najetí na tuto ikonu je možné zobrazit, na který email byl recept odeslán.

Bez upozornění – Pokud není vybrána ani jedna z možností, nebude se zobrazovat ikona žádná.

 

eNeschopenka

Dle ČSSZ byla změněná podmínka, kdy po změně bude možné zadat eNeschopenku jeden den do budoucna.