Novinky ve verzi k 10. 10. 2023

Řazení očkovacích látek dle data exspirace

Byla přidána možnost výběru typu řazení očkovacích látek na skladové kartě dle šarže (název) nebo exspirace (datum).

Přidání poznámky k upozornění

Do upozornění lze kromě obsahu nově zapisovat také poznámku k upozornění do samostatného textového pole.

Kopírování smluvních výkonů mezi pracovišti

Byla přidána možnost kopírovat smluvní výkony mezi pracovišti.
Po výběru a potvrzení cílových smluv s pojišťovnami na vybraných pracovištích se se zkopírují
vybrané smluvní výkony na cílovou smlouvu s pojišťovnou a zobrazí se výsledek kopírování smluvních výkonů.