Novinky ve verzi k 1.9.2020

Stupeň závislosti
Do karty pacienta doplněna nová položka Stupeň závislosti. V budoucnu nahradí stávající položku Stupeň bezmocnosti.

eNeschopenka
Při převzetí eNeschopenky bude možné vybrat číslo eNeschopenky ze seznamu aktivních eNeschopenek pacienta. Tahle možnost se bude automaticky nabízet jenom v případě korektně vyplněného RČ.

Sdílený lékový záznam pacienta
Do aplikace Galen byl nově přidán Sdílený lékový záznam pacienta. Lékový záznam pacienta je evidence všech vystavených, případně vydaných eReceptů konkrétnímu ztotožněnému pacientovi. Aktuálně je již takovýto seznam eReceptů dostupný samotnému pacientovi prostřednictvím webové nebo mobilní aplikace. Pro více informací o SLZ navštivte odkaz: https://www.epreskripce.cz/co-je-sdileny-lekovy-zaznam

Fons Galen
Nové tlačítko pro zobrazení SLZ bylo přidáno do Modulu Ordinace > výběr pacienta > Medikace. Tlačítko má zkratku SLZ a nachází se na horní liště obrazovky. Pro zobrazení SLZ je potřeba mít definované některé povinné údaje v kartě pacienta. Pokud nejsou vyplněny, tlačítko zůstane nepřístupné a po najetí zobrazí informaci, které povinné údaje chybí.

Povinné údaje:
Trvalá adresa
nebo
Občanský průkaz
Zobrazení
Jsou-li splněny veškeré požadavky pro zobrazení, tak se po stisku tlačítka zobrazí příslušné předepsané/vydané recepty.

Okno je rozděleno horizontálně do tří třetin:
První třetina zobrazuje seznam všech předepsaných/vydaných receptů. Bílé záznamy jsou předepsané recepty, žluté jsou výdeje bez předpisu.
Druhá třetina zobrazuje detail řádků. Označíme-li řádek, zobrazí se detail s dodatečnými informacemi, kdo léčivo předepsal/vydal + co bylo předepsáno.
Třetí třetina zobrazuje předpisové duplicity.

Některé řádky reagují na označením tím, že se otevře podřízený řádkový záznam. V tomto záznamu jsou zobrazeny jednotlivé výdeje daného předpisu v případě, že byl výdej rozdělen na několik postupných výdejů. Výsledky je možné filtrovat dle data nebo ATC.