Novinky k verzi k 22. 6. 2021

Úprava Infopanelu pacienta

Infopanel (pod klávesou F4) bude mít kromě změněného designu nově možnost nastavit, za kolik dní zpětně se v infopanelu budou zobrazovat medikace. Toto nastavení provede uživatel s rolí Správce v UI konfiguraci pracoviště v záložce Nastavení infopanelu.

 

Vyhledávaní volných termínů v kalendáři

Od nové verze bude možné v kontextovém menu nad kartou pacienta (pravý klik myší na pacienta v kartotéce) vyhledat volné termíny v rámci ordinačních hodin. Tato možnost bude dostupná v modulu Ordinace, Objednávaní a Recepce.

Bližší popis:

V modulu Recepce se vyhledají volné termíny pro kalendáře, na které má přístup pracoviště, na kterém je pacient registrován. Když pacient není registrován, uživatel si může vybrat, pro které pracoviště (jeho kalendáře) ze společnosti bude volné termíny vyhledávat.

V modulu Objednávaní v rámci kontextu již vybraného pracoviště je logika stejná, jedině registrace pacienta se hledá nad aktuálním pracovištěm a v případě neregistrovaného pacienta má uživatel možnost zvolit jenom ta pracoviště, na která má sám přístup.

V modulu Ordinace se hledají volné termíny jenom nad aktuálním pracovištěm.

 

Nové API rozhraní
V IS Galen vzniklo nové API rozhraní, které aktuálně přenáší parametr RČ z aplikací třetích stran a následně otevře přímo kartu pacienta s daným přeneseným RČ.

 

Uzavíraní zúčtovacích zpráv
Zúčtovací zprávy je možné hromadně označit a ukončit. Tato úprava byla provedená v modulu Vyúčtovaní v oknech Přehled a Faktury.