Novinky k verzi 08.06. 2021

PLS aplikace
Při pokusu o přidání stávajících pacientů (shoda RČ) do kartotéky k jednotlivým firmám si nově bude moci uživatel zvolit, zda chce přidat nový interval zaměstnání nebo editovat stávající.

Aktualizace funkcionality očkování ISIN
A) Možnost stažení certifikátu již po první dávce vakcinace
Po nasazení verze bude možné vydat pacientovi certifikát již po první dávce očkování u očkovacích látek, které mají očkovací schéma sestávající ze dvou dávek. Certifikát je tak možné stáhnout u vakcinace, která je ve stavu probíhající nebo ukončená.

B) Možnost získání certifikátu ze záložky Seznam očkování ISIN
Nově bude možné stáhnout certifikát o očkování také z přehledu vakcinací pacienta v záložce Seznam očkování ISIN pomocí tlačítka vedle stavu vakcinace. Certifikát tak bude možné stáhnout i pro vakcinace, které nebyly odeslány z AIS Galen.

C) Možnost otevřít certifikát přímo v nastavené výchozí aplikaci
Kromě stávající funkcionality uložení certifikátu o očkování do počítače uživatele bude také možné otevřít certifikát ve výchozí aplikaci pro prohlížení souborů ve formátu .pdf. Soubor tak nebude nutné ukládat, ale otevře se přímo.

D) Možnost odeslat kontaktní údaje pacienta z Galenu do ISIN

V kartě pacienta v části Kontakty bude dostupné tlačítko Kontakty pacienta v ISIN. Po jeho stisku se zobrazí okno, v jehož horní části jsou zobrazení kontakty pacienta zadané v ISIN. Ve spodní části je možné vybrat kontakty, které se po stisku tlačítka Aktualizovat mají do ISIN přenést.

Šablona záhlaví tisku
Do IS Galen je přidaná nová šablona záhlaví tisku při použití tisku PLS faktur. Naleznete ji správce v modulu Nástroje, okno Šablony, záložka Záhlaví tisku, jako typ PLS faktura.

Bankovní účet
Od nové verze bude možné bankovnímu spojení přiřadit příznaky ,,Faktura pro pacienta“ nebo ,,Faktura PLS“. Bankovní spojení označené prvním příznakem se bude zobrazovat při vytváření faktury v ordinaci v okně Stav účtu. Příznakem faktura pro pacienta je možné označit vícero bankovních spojení.
Bankovní spojení označené příznakem Faktura PLS se bude používat jako hodnota v modulu Design a při vytváření záhlaví tisku v modulu nástroje. Tento příznak lze použít jenom na jedno bankovní spojení.

Funkce odložení pacienta

Funkce odložení pacienta bude dostupná od nové verze také v modulu Objednávaní. Funkcionalita dokáže odložit rozpracovanou práci a vrátit se k ní na jeden klik. Pro zpřístupnění funkcionality kontaktujete našeho obchodního manažera p. Petrička, nebo naši telefonickou podporu.

Zadání více pracovních pozic

Do Galenu byla přidána podpora pro přidání více pracovních pozic u jednoho zaměstnavatele. Nově tedy bude možné, aby pacient měl v Galenu u jednoho zaměstnavatele vedeny 2 různé pracovní pozice. Rozlišení probíhá na základě rozdílného nastavení v poli PLS Skupina. Při vystavení eNeschopenky je pak možné vystavit neschopenku pro každou pracovní pozici zvlášť.